Smertediagnose

Piskesmæld

Piskesmæld eller whiplash, som du måske kender det, er en beskrivelse af en traumemekanisme, hvor nakken først strækkes bagover og efterfølgende bøjes fremad. Begrebet bruges typisk ved ulykker, hvor man bliver påkørt bagfra, men kan også opstå hvis man f.eks. bliver løbet ind i uden at være forberedt.
Det anslås at omkring 6000, henvender sig hvert år, grundet piskesmæld.
WHO anerkender piskesmæld som en diagnose, og Sundhedsstyrelsen kategorisere det som en del af en funktionel lidelse. Danmark og Sundhedstyrelsen følger normalt WHO’s klassifikationer, men ikke i dette tilfælde, fordi at WHO deler diagnoser op i kropslige og psykiske lidelser, som bunder i en forankret forståelse af at biologi og psyken kan skilles fuldstændig ad.

Når piskesmæld opstår kan det inddeles i 4 kategorier:

 • Nakkesmerter
 • Nakkesmerter og muskelskeletgener
 • Nakkesmerter og neurologiske udfald(f.eks. udstråling til arme eller føleforstyrrelser)
 • Nakkesmerter og mistanke om brud eller luksation.

 

Det er ved de to sidste kategorier, at man skal undersøges nærmere, med f.eks. røntgen eller MR scanning. Det er både sjældent, at man kan påvise skade på scanninger og at der pådrages skader på muskler, sener og ligamenter, i forbindelse med piskesmæld. Hvis der skulle være opstået en skade, er det heldigvis også sjældent at det kræver behandling.

Den hovedsagelige grund til at man diagnosticerer piskesmælds syndrom, er selve hændelsen. Symptomerne fortæller ikke meget om diagnosen, da de kan være af meget forskellige karakter.
Symptomerne i den akutte fase kan være, nakkestivhed, smerter, svimmelhed, føleforstyrrelser og hovedpine, som kommer indenfor de første 3 døgn.
Det er symptomer, som forsvinder gradvist, i langt de fleste tilfælde, i løbet af dage og nogle gange uger.
Symptomerne kan gå hen og blive en kronisk tilstand. Dette beskrives, når symptomerne har stået på i mere end 6 måneder. Det anslås at 8-12% udvikler dette, efter et piskesmæld. Den kroniske tilstand er blot et udtryk for, varigheden af symptomerne, og ikke at symptomerne aldrig forsvinder igen.

Uanset om der opstår en skade eller ej, ved piskesmæld, så er det ofte forbundet med smerte. Hvis der skulle være opstået en skade, så vil det også være noget som heler, men smerterne vedbliver måske. En tommelfingerregel, er, at jo længere tid symptomerne har stået på, desto mindre sammenhæng har det med vævsskade.
Men hvad kan årsagen være til smerter uden skade, og hvorfor kan det gå hen og blive en kronisk tilstand?
Når et piskesmæld opstår, stiller det krav til nakken, da det udfordrer dens bevægelighed og styrke. Vores krop er heldigvis stærkere, end vi går og tror, og den kan udsættes for meget belastning. Det gælder også vores nakke. Det kan dog føles som et sårbart område, som giver mening, da den bærer på noget meget vigtigt, vores hjerne, i et umiddelbart tungt hoved.
Ved et piskesmæld, kommer nakken meget pludseligt, i en meget uvant stilling.
Alt vores væv besidder en vis mængde kapacitet, og når en belastning overskrider den kapacitet, sker der en skade.
Ved et piskesmæld, vil belastningen som nakken bliver udsat for, nærme sig den kapacitet, som vævet besidder.
Selvom at vævets kapacitet ikke overstiges, vil nervesystemet muligvis vurdere dette som en trussel for vores overlevelse, og derfor udløses smerter for at beskytte os.
Når vores nervesystem vurderer, at der ikke er behov for beskyttelse mere, vil smerterne forsvinde igen, uanset om der er vævsskade til stede eller ej.

Kroniske smerter er en kompleks sag, og når vi taler piskesmæld, bliver det ikke mindre. Der er nemlig meget uklarhed omkring piskesmæld som diagnose, som kan skyldes at der ikke er et klart symptombillede og en sikker sammenhæng mellem hændelsen og vævsskade. Kompleksiteten i tilstanden skyldes nok også, at det påvirkes af psyko-sociale faktorer.
Når smerten går hen og bliver kronisk, vil det sige at smerten fortsætter, på trods af at helingstiden for det pågældende væv, er overskredet. Her bliver det relevant, at sige nervesystemet er blevet overfølsomt.
Dette overfølsomme nervesystem, er påvirket af mange faktorer, som f.eks. minimal fysisk belastning, frygt for bevægelse og såvel  vores kultur.
Noget af det mest bemærkelsesværdige, er, at studier viser at der er dårlig eller ingen sammenhæng mellem udviklingen af kroniske smerter, og hverken sværhedsgraden af kollisionen af køretøjerne og fund på scanninger.
Derfor kan det tyde på, at det ikke er hændelsen og scanningsfund der afgører smerter, men det hele menneske.

Hvis du har fået et piskesmæld, så findes der nogle guidelines, som er underbygget af den nuværende bedste forskning.
Disse guidelines bør du følge, når der er udelukket en alvorlig tilstand, som brud eller hvis der er neurologiske udfald.
I langt de fleste tilfælde, er piskesmæld ganske ufarlige, og du kan forsøge at gøre brug af disse guidelines:

 • Tryghedsskabende information er vigtigt for din prognose. F.eks. at tilstanden er godartet, og sjældent giver længere følger.
 • Undgå “katastrofe-tanker”, som f.eks. “det bliver aldrig bedre” og “min nakke er helt smadret”.
 • Hvile mere end i få dage, efter hændelsen, frårådes.
 • Fortsæt med vanlig aktivitet, og din normale dagligdag.
 • Undgå restriktioner omkring bevægelse.
 • Undgå at bruge en halskrave.
 • Passiv/manuel behandling bør overvejes nøje, da det kan forværre tilstanden.

 

Hos Better Health arbejder vi altid udfra en patientcentreret tilgang, hvilket vil sige patienten er i fokus og denne bliver taget i hånden hele vejen i mål.
Patienten skal lære at køre denne nye bil, hvor vi sidder ved siden af og viser hvordan den virker og hvilken vej den skal køre.
Vi giver tryghedsskabende budskaber, som f.eks. at det er ikke farligt at bevæge dig, smerten er ikke farlig, du kan godt opnå bedring mm. 

Derudover giver vi håb om fremtiden, frem for at fjerne det. Vi forsøger at normalisere en tilstand, for at man kan føle sig normal og som en del af fællesskabet igen, som vi ved er vigtigt for at opnå bedring.

Kan du genkende ovenstående, eller har du forsøgt dig med andre former for behandling uden effekt, så tilbyder vi individuelle smertehåndteringsforløb i hele landet samt som onlineforløb. Kontakt os på telefon: 71 74 17 21 eller mail info@betterhealth.dk

 

Hvad du kan tage med dig fra denne artikel:

 • Der er dårlig sammenhæng mellem vævsskade og piskesmæld.
 • Kronisk piskesmæld påvirkes af mange faktorer.
 • Bevægelse er gavnligt også ved piskesmæld

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig