Færre smerter og 
mentale
 udfordringer 
og opnå mere frihed
Færre behandlerbesøg
Lær at håndtere det selv 

Vores agenda er ganske simpel:

Vi ønsker at hjælpe borgere, med at skabe og opretholde en hverdag, hvor hverken smerter eller psykisk mistrivsel skal optræde som en begrænsning – i privaten såvel som i arbejdsregi. Vi tilbyder individuelle forløb til den enkelte borger med fokus på smertehåndtering og metakognitiv terapi. Vi er samtidigt bevidste omkring vigtigheden i, at etablere et godt samarbejde med jobcentre, forsikring- og pensionsselskaber og andre virksomheder landet over, hvorfor vi ligeledes tilbyder uddannelsesforløb til fagprofessionelle for at nå tættere på det fælles mål – at hjælpe den enkelte med at fastholde eller etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vores indsats centrerer sig om den enkelte borger. Vi tror på, at vi i samarbejde kan skabe vejen til et liv med færre smerter og bedre trivsel

Helhedsorienteret forløb

Better Health arbejder ud fra den bio-psyko-sociale problemforståelse, hvorfor fokus vil være på, at anskue den givne problemstilling som en del af en større helhed. Borgerens aktuelle livssituation skal ses som en helhed, således at vi kan afdække, hvordan elementer på både socialt, psykisk og biologisk niveau indgår i et komplekst og dynamisk samspil som gensidigt påvirker hinanden. Gennem samarbejde og borgerinddragelse identificeres forskellige mål i forhold til den givne problemstilling, således at vi kan levere en helhedsorienteret og håndholdt indsats med afsæt i den enkelte borgers aktuelle situation, behov og ressourcer. 

Better Health samarbejder med jobcentre, pensions- og forsikringsselskaber samt andre virksomheder landet over, og hjælper med at forebygge og behandle smerterelaterede og psykiske problemstillinger, således at de ikke bliver en begrænsning for den enkelte. Vores tilgang bygger på den nyeste forskning indenfor området. Hermed sagt, at vi altid arbejder målrettet med klientbaseret undervisning, teori og forståelse. Better Health garanterer en håndholdt og helhedsorienteret indsats af høj kvalitet. Formålet består i, at afhjælpe den enkelte ud af problemstillingen samt udruste borgeren til selvstændigt at kunne håndtere fremtidige udfordringer.

Det vigtige for os er, hvordan den enkelte vil håndtere disse udfordringer. Vores forløb har til formål at udruste og tillære den enkelte strategier og værktøjer til at kunne mestre disse udfordringer. Vi anvender metoder som selvsagt kan overføres til livets andre arenaer; på arbejdsmarkedet, sociale arrangementer og privat. 

Det siger vores klienter

Her er et udpluk af de tilbagemeldinger, som vi har fået fra borgere der har været i smertehåndtering og metakognitiv terapi:

Smertehåndtering

Igennem vores skræddersyede forløb leverer vi en indsats, der skal hjælpe dig med at reducere smerter, og få et liv hvor du ikke er begrænset af smerter.

Metakognitiv terapi

Better Health tilbyder et individuelt psykologforløb gennem metoden metakognitiv terapi. Metakognitiv terapi er en revolutionerende og evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode med overbevisende resultater i klinisk praksis.

JobHjælp

I JobHjælp hjælper vi dig tilbage til din ønskede beskæftigelse eller uddannelse. Dette sker gennem et tæt samarbejde, som beror på anerkendelse, forståelse for din situation samt tilpasning til netop dine behov. Vi etablerer en meningsgivende praktikplads for dig og sørger for, at du trives i denne. 

 

Effektive vejledningskoncepter

Vi indsamler løbende data om vores vejledningsforløb,
så vi hele tiden kan forbedre vores ydelser, og vi er stolte af vores resultater:

87%

87%

 vurderer, at de i fremtiden ikke vil have behov for ekstern behandling.

92%

92%

har opnået værktøjer til selv at kunne håndtere deres smerte og mistrivsel, når den opstår.

98%

98%

fortæller, at de har fået en dybere forståelse for, hvad smerter og mistrivsel er.

Nyheder

Følg med i Better Healths arbejde her på siden

Nogle af vores nuværende og tidligere kunder

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig