Borger

Vi hjælper borgere med smerteproblematikker og psykisk mistrivsel med at genetablere en tilknytning til arbejdsmarkedet. Baseret på mange års erfaring samt viden indenfor den nyeste forskning på området er vi klædt på til, at kunne hjælpe med at udvikle borgerens funktionsniveau samt indfri deres individuelle målsætninger. Du kan læse meget mere her på siden, hvis du vil høre nærmere om, hvad et forløb hos Better Health indeholder

Til dig, der allerede er henvist og skal i forløb hos Better Health

Formål

Vores formål er simpelt – vi ønsker, at borgere med længerevarende smerter samt psykiske lidelser får skabt eller genetableret en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Smerter og psykiske problemstillinger kan optræde som en stor barriere i hverdagen, og kan ligeledes begrænse ens mulighed for, at indtræde på en arbejdsplads. 

Vores forløb centrerer sig om den enkelte borger, og tager altid udgangspunkt i den aktuelle situation. Vi arbejder ud fra den seneste forskning og viden indenfor smertebehandling og bestræber os på, hele tiden at udvikle os. Du skal være forberedt på et forløb som baserer sig ligedelt på samtale, undervisning samt træningsøvelser. Vi tror på, at du kender dig selv bedst, og at vi kan guide dig i den rigtige retning.

Forløbet tager afsæt i en moderne smerteforståelse, og vil derfor berøre faktorer såsom din smertehistorik, søvn, stress, social trivsel, arbejds- eller uddannelsesforhold samt tanker og overbevisninger. Med andre ord – faktorer som vi ved, kan være en årsagsforklaring til, at smerterne vedbliver. Målsætningen er, at den enkelte borger bliver gjort uafhængig af behandlinger og dermed selvstændigt formår, at anvende de tillærte redskaber og mestringsstrategier således, at smerterne ikke længere bliver en begrænsning – hverken i privaten eller i arbejdsregi.

Forløbets opbygning

Når du først er blevet henvist fra enten jobcentret eller forsikringsselskabet, tager vi kontakt til dig og gennemgår en visitationsproces. Dette for at sikre, at vi kan tilbyde dig det rette forløb og udbytte heraf. 

Her fortæller én af vores sundhedsfaglige konsulenter Mikkel, om hvad den visiterende samtale indebærer:

Vores rolle består i koordinerende visitationskonsulenter med ansvar for den enkelte borger. Vi agerer bindeled mellem jobcenter, dig og konsulenten undervejs i hele processen. Du vil blive tildelt en konsulent i den pågældende kommune, du bor i. 

 • Den første konsultation er altid á ca. to timers varighed. Dernæst vil de efterfølgende konsultationer vare en time.
 • Du skal selv sørge for transport til og fra konsulenten.

Kontaktperson under hele forløbet

Visitatoren vil være din primære kontaktperson under hele forløbet og vil bl.a. have ansvar for, at sikre en kontinuerlig opfølgning undervejs i forløbet. Der vil være minimum 3 opfølgninger, herunder efter første konsultation, midtvejs samt ved afslutning af forløbet

Konsulenten

Konsulenten som du vil blive tilknyttet, er en autoriseret fysioterapeut med klinikerfaring som er specialiseret indenfor længerevarende smerter og smertehåndtering

Betaling

Betaling skal du slet ikke tænke på. Dette varetages direkte af dit jobcenter eller sundhedsforsikringsselskab. Du skal blot koncentrere dig om dine konsultationer.

 

Til dig, der endnu ikke er i forløb

Hvordan kan jeg få et forløb hos Better Health?

Overordnet er der to måder hvorpå, du kan blive henvist til et forløb hos Better Health. En henvisning sker enten via jobcenteret eller via dit sundhedsforsikringsselskab.

Vi anbefaler derfor, at du tager kontakt til dit jobcenter og hører om mulighederne for, at blive henvist til et forløb hos Better Health. Kommunen er selvsagt også velkomne til, at tage kontakt til os.

Inklusionskriterier

Det er vigtigt at pointere, at diagnosen ikke er afgørende for din bedring og ej heller udviklingspotentiale af funktions- eller arbejdsevne, da vi kigger på dig som menneske. Derfor vil det altid være en individuel vurdering af den enkelte borger. Eksempler på typiske diagnoser kan dog bestå af følgende:

 • Borgere med diagnosen kroniske smerter
 • Fibromyalgi
 • Piskesmæld
 • Lænderygsmerter
 • Hovedpine
 • Knæproblematikker
 • Hofteproblematikker
 • Smerter i nakke og skulder
 • Senfølger af covid19 etc.