Kursus til HR, ledere og arbejdsmiljøansvarlige

Introduktion:

Smerter blandt medarbejdere i Danmark er voksende, men desværre også et vedblivende problem. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal arbejde længere frem mod pensionsalderen. For os er det ikke så interessant, at mange medarbejdere hver dag går på arbejde med smerter, for os er det afgørende at virksomheder er klar og klædt godt nok på denne til denne nye virkelighed, hvor vi i langt højere grad skal leve side om side med smerteramte medarbejdere, fremfor at de skal sygemelde sig? 

Smerter og mistrivsel har betydelige konsekvenser for den enkelte medarbejders generelle livskvalitet og arbejdsevne og betyder for mange et tidligt exit fra arbejdsmarkedet. Det estimeres, at hver tredje medarbejder hver dag går på arbejde med smerter, der direkte indvirker på deres arbejdsperformance (1)

Det er derfor nødvendigt at gøre smerteforebyggelse og -håndtering til strategiske mål i virksomhederne og til et centralt emne i ledelsespraksis. At tackle smerterelaterede problematikker på virksomheder kræver en betydelig indsats og tilgang, hvor der både kigges på arbejdspladsen, samt de faktorer, der kan influere i medarbejderens privatliv. 

Dette kursus henvender sig til ledere, HR- og arbejdsmiljøansvarlige, der ønsker at forstå, hvordan de kan hjælpe medarbejdere med at opnå et liv med færre smerter og større arbejdsglæde. 

Kurset har blandt andet fokus på: 

 • Forståelse af den bio-psyko-sociale model og hvordan denne anvendes direkte i mødet med medarbejderens trivsel.
 • Identifikation af medarbejdere med smerter.
 • Hvordan man indleder en handlingsorienteret samtale om smerte med sine medarbejdere. 

 

Identifikation:

Det er afgørende at identificere medarbejdere, der døjer med smerter, før det får alvorlige konsekvenser som hyppigt sygefravær, lav produktivitet og nedsat trivsel. Det er vigtigt at skabe en kultur, hvor sundhed, trivsel og smerter kan tales åbent omkring mellem ledere og medarbejdere.

Fem anbefalinger til at identificere medarbejdere med smerter:

 • Sikre forståelse for den bio-psyko-sociale smertemodel blandt alle i organisationen.
 • Opbygge tillidsfulde relationer med medarbejderne for at identificere dem, der kan være sårbare over for smerter.
 • At skabe en kultur, hvor det er acceptabelt at tale om smerter, og hvor medarbejdere føler sig trygge ved at dele deres oplevelser.
 • Opfordre medarbejderne til selv at identificere deres smerter og tage ansvar for forebyggelse.
 • Involvere medarbejderne i udviklingen af sundhedsinitiativer for at sikre, at de er meningsfulde og effektive.

 

Kommunikation:

Samtaler med medarbejdere om deres smertesituation kan være udfordrende på grund af kompleksiteten af smerter og de potentielle personlige emner, der kan berøres. Det kræver, at ledere har en dyb forståelse af smerters kompleksitet og er forberedt på, at årsager til smerte kan stamme fra både arbejds- og privatlivet.

Fem anbefalinger til at håndtere ‘den svære samtale’ om smerte:

 • Aktivt lytte til medarbejderens smertehistorie for at skabe et rum for åbenhed.
 • Udvis forståelse og anerkendelse af medarbejderens oplevelser.
 • Anerkend, at smerteoplevelser er individuelle, og undgå at generalisere løsninger.
 • Undgå at fungere som sundhedsfaglig ekspert; opfordre medarbejderen til at konsultere en sundhedsfaglig, hvis der vurderes behov for det.
 • Vær sikker på, at medarbejderens løsningsforslag er baseret på en helhedsforståelse af smerten og inkluderer alle relevante faktorer.

 

En sikker og ensartet kommunikation er afgørende for en langvarig implementering af strategisk smertehåndtering i virksomheden og bidrager til at opbygge en gennemsigtig kultur mellem medarbejdere og ledelse.

 1. https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2018/det-er-tid-til-smerteforebyggelse-20

 

Tilmelding:

Kursusdage:

12-13. februar 2024 (Aarhus)

18-19. marts 2024 (København)*

8-9. april 2024 (Odense) 

27-28. maj 2024 (Vejle)

 

Kurset afholdes på Scandic Hotel i de ovennævnte byer (Den bestemte adresse vil fremkomme af din tilmeldingsseddel)

*Kurset afholdes ved WTC i København, Borupvang 3, 2750 Ballerup 

 

Pris 4.595 kr. per person ex. moms.

Dækker for al undervisningsmateriale samt frokost begge dage + kaffe og kage.

Transport og evt. logi står man selv for.

Tilmelding foregår ved, at udfylde nedenstående formular.

Du modtager derefter en bekræftelse for din tilmelding.

 

*Såfremt du ønsker at afholde det på din lokation, skal I være minimum 20 deltagere, kontakt os herom for at høre nærmere. 

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig