Tryghedsabonnement

Hvad går et Tryghedsabonnement ud på?

Tryghedsabonnement er til de borgere, som allerede har været tilknyttet vores smertehåndtering- samt vores metakognitive terapiforløb. Borgeren vil efter endt forløb, kunne arbejde videre med de værktøjer denne har fået under forløbet, og vil derfor kunne fortsætte sin progression og forbedrede livskvalitet.

Hvorfor tilmelde borgeren til kvartalsmæssigt abonnement?

Vi ved af erfaring og den forskning, der er på området, at smerter og mistrivsel kommer og går, og at disse to ting ofte har en tæt sammenhæng. Det er i langt større grad noget den enkelte skal lære, at betragte som et vilkår i livet, og det i større eller mindre grad, er en del af tilværelsen, uanset om man er syg eller rask.

Det vil derfor være forventeligt og helt normalt, efter et endt vellykket forløb ud af sine smerter og mistrivsel, at opleve en form for ‘’flair up’’ i smerterne og mistrivsel, det betyder at smerterne og mistrivsel kan blusse naturligt op, og dette kan for nogle være anliggende til, at frygte og bekymre sig for at de skal starte forfra. For at forhindre, at dette ender med en sygemelding igen, kan man have en tryghed i, at have en faglig kontaktperson for, at afbøde en ufrivillig isolering fra både sit arbejde og privatliv.

Mange af vores borgere kommer ud på den anden side, og bliver mere aktive på arbejdsmarkedet og i deres private liv. Dette vil for mange gøre, at de oplever ‘’flair up’’ efterfølgende, da de udfordrer deres krop i mere end den er vant til. 

Skal borger fastholdes i de positive resultater, er Tryghedsabonnement en god mulighed. De udfordringer der helt naturligt vil forekomme, skal følges op på og vejledes omkring hurtigt, før borgeren falder tilbage i gamle vaner, hvor undgåelse af bevægelse eller sociale tiltag, er den primære strategi til ikke at opleve smerte og ubehag, og dermed fravælger mange af livets glæder. Alt står til at være en foranderlig proces. At tillære sig ny viden, nye vaner og springe ud i livet med fornyet energi er en længere proces. At sikre fastholdelse af de nye rutiner, kræver ofte en opfølgning. Med Tryghedsabonnement, kan du få den rette sparring, som kan få pege dig i den rigtige retning igen og derfor sikre at du ikke mister den progression, du allerede har opnået. 

Hvem henvender tilbuddet sig til?

Alle borgere som har været i et smertehåndterings- og metakognitivt forløb hos Better Health. 

Hvornår kan borgeren få brug for tilbuddet?

Efter endt forløb eller inden forløbet slutter. 

Hvad får du med Tryghedsabonnement?
  • Mulighed for telefonisk samtale 1 gang om måneden
  • Fast tilknyttet kontakt person
  • Fri e-mail kontakt, med din kontaktperson
  • Blive opdateret på den nyeste viden indenfor din problematik
  • Engageret imødekommende kontaktperson, der tilretterlægger vejledningen målrettet til dig
  • Mulighed for at dele nye udfordringer der skulle være opstået
  • Månedlig pris på 199,-
  • Forudbetales kvartalsvis

 

Kontakt os for at høre nærmere, om hvordan du kan få Tryghedsabonnement.

 

Vi kan garantere opstart af et forløb indenfor 10 hverdage og det gælder overalt i landet. Vi tror på, at tid er afgørende for succes og borgere ikke skal vente unødigt på igangsættelse af forløb.

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig