Workshops om smertehåndtering

Workshops for medarbejdere:
Vejen til en hverdag med færre smerter

Better Health afholder workshops i virksomheder, hvor vi hjælper medarbejderne til at opnå en større forståelse af deres smerter samt konkrete anbefalinger til, hvad de kan gøre for at forebygge og lindre smerter.

Gennem erfaringsudveksling og makkerbaserede samtaler kortlægger vi de biologiske, psykologiske og sociale faktorer, der har betydning for den enkeltes smerteoplevelse. Med afsæt i Better Healths smertehåndbog udvikler vi individuelle og enkle handlingsplaner, som deltagerne kan bruge til selvstændigt at forebygge og håndtere deres smerter i hverdagen.

Vores workshops er designet til ca. 20-30 deltagere, og de varer som udgangspunkt 2-4 timer.

Eksempel på en workshop-program

  • Præsentation af moderne smertevidenskab og smertens kompleksitet

  • Gennemgang af kerneprincipperne i Better Healths helhedsorienterede tilgang til smerteforebyggelse og -håndtering.

  • Makkerbaserede samtaler om, hvilke livsstilsændringer, der kan medvirke til at forebygge og håndtere smerter

  • Udarbejdelse af en individuel handlingsplan og et skræddersyet mobilitetsprogram, efterfulgt af diskussion og erfaringsudveksling i plenum

  • Motivation og dialog om at fastholde ændringer

*Såfremt vores online spørgeskema er udfyldt på forhånd vil workshoppen blive planlagt udfra deltagernes problematikker.

Deltagernes udbytte

  • Øget forståelse for smerte og de faktorer, der har indflydelse på smerteoplevelsen

  • En individuel handlingsplan og et skræddersyet mobilitetprogram, som anviser, hvordan deltagerne selvstændigt kan håndtere deres smerter

  • Tilknyttet sin egen personlige vejleder i 3. måneder efter endt workshop

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig