Fællesvisitering

Vi tilbyder, at deltage i en visitationssamtale af borger i fællesskab med sagsbehandler. Dette gælder når der allerede er etableret et samarbejde med os, og kan tilbydes ved både vores smertehåndtering- metakognitivt- eller jobhjælpforløb.

For nogle borgere vil det føles mere trygt, at sagsbehandleren også er til stede ved visiteringen, eksempelvis som støtte ift. at sætte ord på nogle af de udfordringer borgeren har, eller for at understøtte en god relation. På denne måde har vi i fællesskab mulighed for at vælge målsætningen for forløbet og sætte rammerne for et godt trepartssamarbejde.

Derudover tilbyder vi også at deltage i fælles møder undervejs i forløbet med borger og sagsbehandler efter behov. Dette kan eksempelvis bruges i forbindelse med løbende evaluering af forløbet eller borgerens situation. Herved sikrer vi, at forløbet målrettes ud fra borgers- og myndigheds behov, så vi kan yde en helhedsorienteret indsats, hvorved det hele tiden sikres, at der arbejdes mod et fælles mål forløbet igennem.

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig