Kursus til fagprofessionelle

Dette kursus er for dig som er socialrådgiver eller sagsbehandler, der enten arbejder ved landets jobcentre eller ved landets forsikrings- og pensionsselskaber og hver dag yder en stor indsats med at hjælpe borgere på rette spor. Vi ønsker med dette kursus at opkvalificere dig, til at forstå smerter, og anskue dem ud fra et nyere og moderne forskningsmæssigt perspektiv. 

                                                               

Kroniske smerter er i for lang tid blevet misforstået!

En stor gruppe af de borgere du sidder med, har enten smerter, der medfører de enten ikke er i arbejde, uddannelse eller står på kanten til at miste tilknytningen til dette –  for langt de fleste af dem, er deres smerter ganske ufarlige. Alligevel er de invaliderede af dem, i en større eller mindre grad, der for nogle også vil betyde af de oplever mentale udfordringer. Vi vil lære dig blandt andet at indgå i dialogen med borgere, skabe en tryghed i deres smerter og give dig værktøjer til at kunne tale med sundhedsfaglige personer.
Hamed Gurani – Sagsbehandler Ishøj Kommune

 

Indhold i kursusforløbet ”Borgere med Kroniske Smerter”:

 • 2 moduler af i alt 15 timer.

 

Efter endt uddannelse kan sagsbehandleren:

 • Genkende kroniske smerter i overensstemmelse med ICD-11
 • Forstå rationalet bag og anbefalingerne for udredning og behandling af kroniske primære og kroniske sekundære smerter (jf. ICD-11)
 • Være i stand til at anmode om og vurdere beskrivelser fra sundhedsfaglige i relation til at vurdere om tilstanden er stationær og om behandlingsmulighederne er udtømte

 

Forløbsbeskrivelse:


Lektion 1 (7,5 time inkl. pauser):

 • Velkomst og introduktion
  Line Møller Mathiassen – Sagsbehandler Viborg
 • Forventninger, beskriv en borger, sæt mål for forløbet
 • Hvad er smerte – og hvad er det ikke?
 • Kroniske smerter
  • Ryg- og nakkesmerter
  • Slidgigt og nerveskader efter operation
  • Fibromyalgi, funktionelle lidelser og post-COVID
  • Andet (ME, CRPS)
  • Andre? Fx hjernerystelse
 • Triagering, alvorlig sygdom og udredning hos specialister; hvad bør en sagsbehandler vide
 • Behandling af smerter
  • Mekanisme-baseret behandling (farmakologisk og non-farmakologisk)
  • Evidens-baseret behandling vs. ”trial-and-error”
  • Hvad vil det sige, at behandlingsmulighederne er udtømte?
 • Prognose for kroniske smerter
  • Hvad vil det sige, at sygdommen er stationær?
 • Hjemmeopgave og indtil næste gang

 

Lektion 2 (7,5 time inkl. pause)

 • Opfølgning på første modul
 • Hjemmeopgaven gennemgås
 • Kommunikation med borgeren; 
  • Hvilke spørgsmål stiller I og hvordan får I de svar I ønsker
 • Kommunikation med fagpersoner;
  • Lær at stille spørgsmål og få svar, der hjælper sagsbehandlingen
 • Etnicitet eller kultur-barriere?
 • Case-arbejde (fx)
  • Funktionel lidelse (pension)
  • Sygemeldt med kroniske rygsmerter (ufaglært)
  • Arbejdsløs og hjernerystelse
 • Præsentér en case – diskussion i grupper
 • ”Vores plan” og ”Vores idékatalog/regler for sagsbehandling af kroniske smerter”
Britt Elisabeth Thorenfeldt – Sagsbehandler Viborg Kommune

 

 

Tilmelding:

Kursusdage:
7-8. februar 2024 (Aarhus)
6-7. marts 2024 (København)
16-17. april 2024 (Odense) 
30-31. maj 2024 (Vejle)
 
Kurset afholdes på Scandic Hotel i de ovennævnte byer (Den bestemte adresse vil fremkomme af din tilmeldingsseddel)
 
Pris 4.295 kr. per person ex. moms.
Dækker for al undervisningsmateriale samt frokost begge dage + kaffe og kage.
 
Transport og evt. logi står man selv for.
 
Tilmelding foregår ved, at udfylde nedenstående formular.
 
Du modtager derefter en bekræftelse for din tilmelding.
 
*Såfremt du ønsker at afholde det på din lokation, skal I være minimum 20 deltagere, kontakt os herom for at høre nærmere 
 

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig