Virksomheder

Vi underviser medarbejdere samt HR- og arbejdsmiljørepræsentanter ude på landets virksomheder i selvstændig smertehåndtering

Vi samarbejder med virksomheder i hele landet og tilbyder følgende forløb:

  • Projekter á 8-12 ugers varighed
  • Enkeltstående foredrag
  • Enkeltstående workshops
  • Undervisning af arbejdsmiljø- og HR professionelle

Forløb á 8-12 ugers varighed

Projekter i selvstændig smertehåndtering samt mentale udfordringer henvender sig både til produktions- samt funktionærmedarbejdere.

Vores bedste erfaringer er, at det skal foregå i arbejdstiden, samt baseres på frivillig tilmelding til et forløb.

Et typisk forløb, vil til en start tage udgangspunkt i den sundhedsdata jeres virksomhed har til rådighed, det kunne fx være jeres nyeste APV måling, et udtræk fra jeres sundhedsforsikringsselskab m.fl.

Vi vil gerne, da vi har den bedste erfaring med det, undervise jeres ledere i vores koncept inden påbegyndelse af et projekt, og hvordan de kan tilskynde til den varige forankring vi med vores projekt ved jer, ønsker skal fastholdelse efterfølgende. Det har både vores tidligere erfaringer samt resultater vist, er givet godt ud.

Et typisk 12 ugers forløb består af følgende:

  • Åbningsforedrag á 1,5 times varighed
  • Frivillig tilmelding til workshops á 2-4 timers varighed
  • Mulighed for personlig rådgivning á 1 times varighed

*Projektet vil tage udgangspunkt i jeres virksomhed. Og se ovenstående eksempel som en løsningsmodel.

Læs og hent inspiration fx om fra case fra DSV, hvor vi gennemførte et forløb á 12 ugers varighed

Enkeltstående foredrag

Et foredrag vil tage udgangspunkt i den nyeste forskning indenfor smerter og mistrivsel. Det vil tage deltagerne igennem en rejse udfra hvad man tidligere har troet og praktiseret i både forebyggelse og behandlingsøjemed og frem til nutidens evidens på området. Det vil med garanti både overraske og provokere nogle af lytterne (på den gode måde).

Deltagerne vil gå fra foredraget med en ny og opdateret viden og værktøjer til selvstændigt at kunne håndtere deres smerter eller mistrivsel når de opstår.

Sted: Kan afholdes i hele landet og tilbydes online

Varighed: Foredrag kan bookes til en varighed á 1-2 timer

Enkeltstående workshops

Deltagerne vil gå fra workshoppene med en ny og opdateret viden omkring hvad smerter er og mistrivsel. Det vil være en workshop, hvor deres overbevisninger vil blive udfordret.
De vil få en selvstændig værktøjskasse som de både kan bruge nu såfremt de allerede døjer med smerter eller mistrivsel af en enhver art, samt forebyggende viden, der handler om meget mere end blot bevægelse. Det præsenteres alt sammen ud fra den førende forskning på området. Vi sikrer kommunikationen foregår på et niveau, således at alle deltagerne kan være med og få noget ud af workshoppene.

Varighed: kan bookes til en varighed á 2-16 timer

Sted: Kan afholdes i hele landet og tilbydes online

Undervisning af arbejdsmiljø- og HR professionelle

Undervisningen af arbejdsmiljø- og HR professionelle kan foregå sideløbende med et projekt og eller tilkøbes som en enkeltstående event.

Vi underviser udfra den førende forskning på området indenfor smerter og mistrivsel. Og sikre, at de arbejdsmiljø- og HR professionelle, der deltager, efterfølgende kan arbejde udfra en fælles forståelse, således de fremover kan igangsætte initiativer, der favner alle medarbejderne.

Varighed: kan bookes til en varighed á 2-16 timer

Sted: Kan afholdes i hele landet og tilbydes online

Kontakt os allerede i dag, og hør om jeres muligheder for at etablere et samarbejde med os. Vi tager altid gerne et uforpligtende møde!