Foredrag om smerte- og håndtering

Foredrag om smerteteori og -håndtering

Better Health tilbyder foredrag omhandlende forebyggelse, håndtering og lindring af smerteproblematikker.

Med afsæt i moderne smerteforskning introducerer vi deltagerne til de biologiske, psykologiske og sociale faktorer, som har en indvirkning på oplevelsen af smerter. Vi giver også deltagerne konkrete råd til, hvad de selv kan gøre for at forebygge og håndtere deres smerter. Vores foredrag er således relevante for fagprofessionelle såvel som borgere – med og uden smerter.

Foredragene varer som udgangspunkt 1-2 timer, men varigheden kan tilrettelægges alt efter jeres ønsker og behov.

Eksempler på indhold

  • Præsentation af moderne smertevidenskab og smertens kompleksitet

  • Introduktion til funktionelle øvelser som kan udføres i hjemmet

  • Casehistorier: smerteplagede borgeres fortælling om, hvordan de har lært selvstændigt at kunne håndtere smerten

Deltagernes udbytte

  • Større smerteforståelse og kompleksiteten heraf

  • Viden om funktionelle øvelser

  • Værktøjer til selvstændig og proaktiv forebyggelse af smerter

  • Anvendelige råd til, hvordan man kan undgå ekstern behandling, når smerterne opstår

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig