Smertediagnose

Bækkenløsning/ graviditetsrelaterede bækkensmerter

Bækkenløsning/ graviditetsrelaterede bækkensmerter

Bækkenløsning er en tilstand de fleste har hørt om. Af åbenlyse årsager er det nok mest de gravide der har hørt om dette, og har måske også erfaringer med det selv.
Mange gravide har måske en frygt for at skulle få bækkenløsning, fordi de har hørt at det er meget smertefuldt. Den frygt der er blevet bygget op omkring bækkenløsning, kan være baseret på de mange myter og misinformation der findes om bækkenløsning.
Myter og misinformation der kan være opstået på baggrund af ordet bækkenløsning i sig selv, som ikke lyder særlig rart.
Danmark er et af de få lande, som kalder det for ‘bækkenløsning’, sammen med Norge og Tyskland. På engelsk hedder det ‘pelvic girdle pain’, som blot refererer til smerter i bækkenet. I Danmark kaldes det i dag for graviditetsrelaterede bækkensmerter, som også er en bedre betegnelse for, hvad tilstanden er, end bækkenløsning, som kan være en misvisende betegnelse.
Dog vil det stadig til dels blive omtalt som bækkenløsning i følgende artikel, da mange stadig kender det bedst ved denne betegnelse. 

I følgende artikel vil du blandt andet få svar på hvad bækkenløsning er, hvad det ikke er, og hvorfor graviditetsrelaterede bækkensmerter er en bedre betegnelse end bækkenløsning. 

 

Hvad er bækkenløsning?

Bækkenløsning er en ganske ufarlig tilstand, der kan diagnosticeres i forbindelse med graviditet, og når man oplever smerter. Det opstår som følge af hormonelle forandringer under graviditeten. Under graviditeten producerer kroppen hormoner såsom relaxin, der gør de mekaniske strukturer i bækkenet, som ledbånd, muskler og sener mere fleksible, med henblik på at forberede til vaginal fødsel.
Bækkenet består af 3 knogler, 2 hofteben og korsbenet. Der er 3 led, 2 bagpå ved navn navn SI-leddene(sacroiliaca leddene), og ét foran som hedder symfysen.
Bækkenets led er omgivet af nogle store og stærke ledbånd, som gør bækkenet til en robust og modstandsdygtig struktur. Selv ved store belastninger, er det meget lidt at disse led i bækkenet bevæger sig. 

Bækkenløsning er en helt naturlig og vigtig proces, der sker i forbindelse med graviditet, og som er nødvendig for at kunne føde.
Bækkenløsning sker altså for alle gravide, uanset om vi taler smerter eller ej. Når man nævner bækkenløsning, har det altid fejlagtigt været forbundet med gener, smerter og ubehag, hvilket er grunden til at man er gået hen til at kalde det for graviditetsrelateret bækkensmerter, som vi også kommer nærmere ind på. 

Symptomerne på graviditetsrelaterede bækkensmerter, kan være meget forskellige fra person til person, og de kan være alt fra lette til meget invaliderende.
Op mod halvdelen af alle gravide vil opleve smerter i bækkenet, i forbindelse med deres graviditet.  

Dem som oplever smerter under deres graviditet, vil ofte opleve det mellem 5.-8. måned. Smerterne beskrives at kunne opstå i hele bækkenets område, men hyppigst foran og bagtil. Smerterne opstår ofte i forbindelse med bevægelse, som sandsynligvis kan forklares ved at bækkenet er under drastisk mekanisk forandring, og bevægelse under disse omstændigheder kan kroppen ikke nå at vænne sig til så hurtigt. Nogle vil også beskrive, at bækkenet føles ustabilt. 

Der er en række disponerende faktorer, som kan øge risikoen for at man får smerter i forbindelse med sin graviditet.
Nogle af dem er som følger:

 • Hvis du har haft bækkensmerter eller lænderygsmerter inden graviditet, er du i øget risiko for at opleve smerter i forbindelse med graviditet. 
 • Inaktivitet inden og under graviditet
 • Hårdt fysisk krævende arbejde

 

Derudover er der de psykosociale faktorer. Når vi taler om smerter, er det unægteligt at nævne den biopsykosociale model, da denne bedst forklarer hvilke faktorer der påvirker smerte.
De biologiske faktorer kan være den store forandring som kvindekroppen gennemgår på kort tid, og udsættes for en anderledes øget belastning, som den ikke er vant til. Hvis graviditet varede længere tid, kunne kroppen og nervesystemet bedre tilpasse sig til forandringer, ved at stå imod med at øge musklernes kapacitet og ændre på nervesystemets tolkning af hvad der sker.
De psykologiske faktorer kan være øget stress, forringet humør, øget frygt omkring bevægelse fordi andre har oplevet smerte i denne forbindelse.
De sociale faktorer kan blandt andet være ting som forringet socialt liv, isolation og diverse fællesskaber som italesætter misinformation omkring graviditet.

Den biopsykosociale model tilpasset til graviditetsrelaterede bækkensmerter.

 

Det er altså meget komplekst og individuelt, hvorfor nogle vil opleve graviditetsrelaterede bækkensmerter, fordi der er så mange faktorer som påvirker dette. Men det er nok netop samtidig forklaringen, hvorfor oplevelsen af smerter under graviditet er så forskellig. Nemlig at vi alle sammen er forskellige. Vi er alle bygget forskelligt, vi tænker, handler og reagerer forskelligt og vi lever i forskellige sociale sammenhænge, som alt sammen påvirker os til hvem vi er. 

 

Diagnosticering

Diagnosticering af bækkenløsning vil kun give mening, hvis det er forbundet med smerter, og den gravide søger sundhedsfaglig hjælp i denne forbindelse. Dette grundet, at som tidligere nævnt sker bækkenløsning for alle, og det er ikke en behandlingskrævende tilstand.
Hvis der er smerter under din graviditet, og du opsøger læge vil denne spørge ind til hvilke symptomer du har, og hvor langt du er i din graviditet, om du er begrænset i din dagligdag og nogle kliniske tests. Herefter kan lægen evt. henvise dig til en fysioterapeut, med henblik på smertelindrende tiltag.  

Der konstateres graviditetsrelateret bækkensmerter hvis følgende kriterier opfyldes:

 • Smerter i bækkenet eller lænd som er opstået under graviditet 
 • Der er udelukket andre tilstande som kan forklare smerterne, som f.eks. rodaffektion
 • Trykømhed/smerte svarende til symfysen og sacroiliacaleddene


Man kan diskutere, hvor vigtigt det er at få konstateret graviditetsrelaterede gener eller ej, når der ikke foreligger en given behandling, som kan fjerne smerterne.
Det vigtigste ved at få be- eller afkræftet tilstanden, er at ingen bagvedliggende og behandlingskrævende tilstand eller sygdom er grunden til smerterne, som lægen kan hjælpe med at afklare. Det vil også sige, at hvis du skulle få bekræftet at bækkensmerterne er relateret til din graviditet, så behøver du ikke at være bekymret eller frygte noget, selvom smerterne kan være ubehagelige og invaliderende. 

 

Bækkenløsning vs. graviditetsrelaterede bækkensmerter

Når vi taler om bækkenløsning og generelt graviditet, så eksisterer der meget misinformation, som kan være opstået på baggrund af blandt andet misforståelser, anekdoter og mennesker med kommercielle økonomiske interesser.
Graviditet er et følsomt emne, fordi at der er mange følelser indblandet, når det nu handler om noget af det som vi har mest kært – vores børn og den yngste generation. Når vi handler og reagerer med vores følelser, så kan vi nemt blive vildledt, til at tro at virkeligheden er anderledes end vi oplever.

Graviditet og bevægelse er et følsomt område, og den generelle forståelse/overbevisning har længe været, at disse to ting ikke skulle blandes sammen, og er det til dels stadigvæk.
Dette kan sandsynligvis skyldes, at den generelle forståelse er, at noget er galt, når man oplever smerter, og at mere bevægelse forværrer den. Det er heldigvis ikke så simpelt som så.
Smerter, i et eller andet omfang, under graviditet, er mere normalt end ingen smerter, og bevægelse er et af de redskaber der kan bruges til at lindre disse, når det opstår.
Når vi har at gøre med emnet graviditet, så er forsigtighed noget som mange benytter sig af, hvilket også kan forklare hvorfor mange undgår bevægelse.
Det er også helt forståeligt at forsigtighed er den benyttede strategi, når man står med en frygt for at der kan ske det mindste med sit barn.

Betegnelsen bækkenløsning giver anledning til at tro at bækkenet bliver løst, hvilket til dels også sker, men ikke i det omfang som man kunne frygte.
Ordet bækkenløsning kan have en frygtskabende effekt, da det lyder farligt, og man kan få det diagnosticeret i forbindelse med smerter, og derfor er det nærliggende at tænke, at det ikke er naturligt, hvis man ikke får fyldestgørende information ved diagnosticering.
Nogle beskriver og har en følelse af at bækkenet er løst, hvilket først og fremmest er en følelse, der er vigtig at anerkende. Men med de test man har til at undersøge dette, viser det sig at der ikke er nogen forskel på bækkenets reelle løshed, på dem som har følelsen af løshed og dem som ikke har.
Vi har som mennesker behov for at få ting til at give mening, og hvis man har fået konstateret bækkenløsning, og den information man har fået eller forståelsen man har siger at bækkenet bliver løst, er man måske også mere tilbøjelig til at have en følelse af dette. 

Det er også af ovenstående grunde, at man nu kalder det for graviditetsrelateret bækkensmerter, fordi bækkenløsning er en misvisende betegnelse, som kan risikere at øge frygten for bevægelse, for de færreste har lyst til at bevæge sig hvis man tror at ens bækken er helt løst. 

 

Hvad kan du selv gøre?

Heldigvis er der ting, som du godt selv kan gøre, når du har smerter under graviditet.
I det følgende afsnit kan du læse lidt nærmere om hvad der er godt at vide, og hvilke tiltag du bør gøre. 


Undervisning/viden:

Heldigvis går smerterne i sig selv, efter fødslen, hos langt de fleste. På den måde kan man godt sige at tidsfaktoren er den bedste løsning på disse smerter, men som kan være en sølle trøst og måske ikke det svar du søger når smerterne er til stede lige nu.
Dog er det en vigtig information at få, når du står i situationen, fordi det giver tryghed omkring de smerter du har. Frygten for at noget er farligt, kan både forværre smerten, men kan også nogle gange være værre end smerten i sig selv.
Der er ikke noget som tyder på, at man kan fjerne smerterne med et konkret tiltag under graviditeten, men man kan lindre smerterne med den rette viden og bevægelse, som her beskrives nærmere. 

Hvis dine smerter er af en intensitet, hvor de begrænser dig i din dagligdag, så bør du opsøge din læge, for at sikre dig at der ikke er tale om en behandlingskrævende tilstand. Her vil du også få vejledning om dine bækkensmerter.
Her er de vigtigste budskaber om graviditetsrelaterede bækkensmerter:

 • Tilstanden er naturlig, og skal ske i forbindelse med at man er gravid
 • Tilstanden går oftest i sig selv efter fødslen 
 • Mange faktorer kan influere på smerten, som søvn, stress, aktivitetsniveau, socialliv og meget mere
 • Aktivitet og bevægelse er sundt for dig og dit barn og giver færre komplikationer ved fødslen 

 

Bevægelse:

Når man har smerter, så kan bevægelse være noget af det man har mindst lyst til, især hvis man har dårlig oplevelse med det.
Derfor er det også vigtigt at man får en god oplevelse med at bevæge sig, for at kunne øge chancen for at man gør det igen, og vedligeholder det. 

Hvis du er fysisk aktiv inden du bliver gravid, hvad end det er løb, styrketræning, yoga, gåture, svømning eller noget helt andet, så bør du fortsætte med dette. Det kan godt være du bliver mere udfordret end tidligere, grundet at det bliver tungere, og måske maven kan være i vejen for nogle ting, men så er det muligt at justere på den motionsform du laver, for at tilpasse det til hvad du kan nu. Du bør ikke forvente at forbedre din præstation under graviditeten, og du bør acceptere at din maximale ydeevne falder gradvist mod fødslen.

Hvis du ikke er aktiv inden du bliver gravid, er det godt at komme i gang.
Men du skal du være opmærksom på ikke at lægge for hårdt ud. Din krop er allerede i forandring på grund af graviditeten, samtidig med at motion vil kunne forandre din krop.
Derfor, er det godt at starte med gåture.
Her er grunde til at gåture et godt sted at starte:

 • Det er nemt for kroppen at følge med 
 • Der er ikke noget uforudset ved bevægelsen
 • Det er nemt at justere i intensitet, f.eks. ved at gå hurtigere og længere 
 • Det er nemt tilgængeligt for alle
 • Du kan kombinere det med andre ting, som at høre podcast eller gå med en ven
 • Du får frisk luft til hovedet

 

Det vigtigste er ikke motionsformen. Det vigtigste er, at du får gjort det.
Man kan være tilbøjelig til at tænke, at motion skal være af en bestemt varighed, for at det kan svare sig, især hvis man er vant til at motionere mindst en time.
Alt motion tæller. Det er bedre med blot 10 minutter end ingenting.
Sæt dig for, at gå en tur, eller lav din ønskede motionsform i blot 10 minutter, og det vil være nemmere at få gjort. Når du er i gang, er der også en chance for at motionsformen varer længere end 10 minutter. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler at være aktiv i mindst 30 minutter om dagen, uanset om man er gravid eller ej. I anbefalingen beskrives også at motion under graviditet ikke kun er godt mod smerter, men har også mange andre sundhedsfremmende effekter både generelt og i forbindelse med graviditet. Her kan blandt andet nævnes, at der er færre komplikationer under fødslen, mindsker risikoen for kejsersnit, kompliceret fødsel, fødsel af et stort barn på over 4 kilo og nedsat risiko for fødselsdepression. 

 

Hos Better Health arbejder vi altid udfra en patientcentreret tilgang, hvilket vil sige patienten er i fokus og denne bliver taget i hånden hele vejen i mål.
Patienten skal lære at køre denne nye bil, hvor vi sidder ved siden af og viser hvordan den virker og hvilken vej den skal køre.
Vi giver tryghedsskabende budskaber, som f.eks. at det er ikke farligt at bevæge dig, smerten er ikke farlig, du kan godt opnå bedring mm. 

Derudover giver vi håb om fremtiden, frem for at fjerne det. Vi forsøger at normalisere en tilstand, for at man kan føle sig normal og som en del af fællesskabet igen, som vi ved er vigtigt for at opnå bedring.

Kan du genkende ovenstående, eller har du forsøgt dig med andre former for behandling uden effekt, så tilbyder vi individuelle smertehåndteringsforløb i hele landet samt som onlineforløb. Kontakt os på telefon: 71 74 17 21 eller mail info@betterhealth.dk

 


 

Hvad du kan tage med dig fra denne artikel:

 • Bækkenløsning/graviditetsrelaterede bækkensmerter er ikke farligt
 • Det går oftest over af sig selv efter fødslen
 • Med den rette information, kan du tage du tage de rette valg til at håndtere dine smerter
 • Motion er godt og kan lindre dine smerter

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig