Pårørendeforløb

Alle, der står en nær påvirkes stort som småt, når man som individ selv døjer med smerter og/eller anden form for mistrivsel. Det er selvskrevet hårdt for personen selv, men de tætteste relationer påvirkes også. Det kan være den ramtes partner, børn, anden familie eller tætteste venner.

Smerter vender ofte op og ned på ens samliv, og det er uundgåeligt at ens tætteste relationer bliver udfordret af leve sammen med en, der altid har smerter. Det er netop i den periode, hvor man er ramt, at man har brug for ekstra omsorg og måske kortvarig hjælp til dagligdagens gøremål, men samtidig også bevare en form for selvstændighed, fordi der forhåbentlig kun er tale om en kortvarig periode. 

 

Men hvor ligger balancen? 

Der ligger et enormt potentiale i, at se de pårørende som tætte medspillere i hele rehabiliteringsprocessen, samtidig med, at der ligeså tages hånd om dem.
Hovedformålet er, at skabe den fornødne viden og forståelse for diagnosen. Da dette er af afgørende karakter for at kunne leve et liv med en given diagnose, som fylder meget i hverdagen.

 

 

Pårørendeforløbet kan vælges som et individuelt- eller gruppeforløb.

Individuelt forløb

  • Varighed 2,5 time
  • Opfølgning 1 time (efter ca. 4- 6 uger)
  • Pris: 2.795,-


*Vi tilbyder at komme hjem i borgerens hjem, såfremt det måtte ønskes

Gruppeforløb 

  • Varighed 2X2 timer  (med en uges mellemrum)
  • Med en valgfri personlig samtale á 30 min. varighed
  • Pris 2.195,-


*Skal tilmeldes 5 “par” såsom: kærestepar, ægtefolk, et familiemedlem, ven m.fl.

Forløbet varetages af autoriserede fysioterapeuter og autoriserede psykologer med speciale indenfor længerevarende smerter problematikker.

 

Vi kan garantere opstart af et forløb indenfor 10 hverdage og det gælder overalt i landet. Vi tror på, at tid er afgørende for succes og borgere ikke skal vente unødigt på igangsættelse af forløb.

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig