Skive Jobcenter indgår samarbejde med Better Health

Deres sektionsleder Christian Roht Konge udtaler:

“Vi har indgået et spændende samarbejde med Better Health, da vi ønsker at gøre en ekstra indsats for at hjælpe sygemeldte borgere med kroniske smerter til at bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. En indsats der aktivt sigter mod, ”at lægge smerterne på hylden”, da kroniske smerter er noget, der påvirker hele tilværelsen; i hjemmet, i fritiden og i arbejdslivet.

Med samarbejdet håber vi at kunne tilbyde løsninger og redskaber, der tager afsæt i ny og dokumenteret viden, hvorved den enkelte deltager igennem egen indsats kan opnå et større funktionsniveau, en større livskvalitet og en varig tilknytning til arbejdsmarkedet”

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig