Case - Lærenes Pension

Lærere i hele landet på skolebænken for at blive klogere på smerte

Lærere fra alle skolekredse i landet blev i perioden 2018-2021 inviteret til foredrag om smerter og selvstændig smertehåndtering.

Udfordring

Pensionsselskabet Lærernes Pension havde i mange år kunne se, at flere af medlemmerne døjede med smerter, og de ønskede derfor at prøve kræfter med en ny og mere forebyggelsesorienteret tilgang.

Sådan gjorde vi

For at sætte smerteforebyggelse på dagsordenen i skolesektoren udviklede Better Health en informationskampagne, som var bygget op omkring foredrag om smerte og smerteforebyggelse på folkeskoler i hele landet. Efter foredragene blev lærerne opfordret til at tage Better Health digitale smertetest på https://smertetesten.dk/ for at få identificeret deres individuelle smerteproblemet. På baggrund af deres besvarelser blev lærerne segmenteret til et individuelt vejledningsforløb eller et workshopforløb á 2 x 2 timers varighed.

Det opnåede vi

Vores slutevalueringen viste, at:

  • 98% af de deltagende lærere opnåede en større forståelse for de biologiske, psykologiske og sociale faktorer, som har betydning for den enkeltes smerteoplevelse.

  • 87% af de deltagende lærere oplevede at have fået brugbare værktøjer til selvstændigt at tage hånd og deres smerter.

Kunde: Lærenes Pension
Tidsperiode: 2018-2021
Ydelser: Foredrag, workshops og individuel forløb
Målgruppe: Alle medlemmer af Lærernes Pension

Kontakt os allerede i dag - og hør om din virksomheds muligheder for at opstarte et lignende forløb.