Struer Jobcenter har indgået et samarbejde med Better Health

Struer Jobcenter har valgt at indlede et samarbejde med Better Health. Aftalen og konceptet tilbydes ud fra de resultater, som vi kommer med fra andre samarbejdskommuner samt den førende forskning på området idennfor smerter og mentalt mistrivsel som diagnoser.

Struer Jobcentre ønsker at tilbyde deres borgere i kommunen, der døjer med kroniske smerter og mentale udfordringer et individuelt forløb, som er rettet mod arbejdsmarkedet så borgerne forhåbentlig bliver en del af arbejdsmarkedsfælleskabet igen.

Tina Knudsgaard Petersen som er konstitueret teamleder indenfor sygedagpenge & Fleksjob udtaler følgende:

“I Struer jobcenter ser vi, som de fleste andre kommuner, at rigtig mange borgere er sygemeldte grundet smerteproblematikker. Better Health har skabt gode resultater i flere andre kommuner for denne gruppe af borgere.Vi ser derfor meget frem til samarbejdet og håber og tror på at Better Health kan give disse borgere redskaber og strategier til at kunne leve et godt liv med deres smerter, så de enten fastholdes eller genindtræder på arbejdsmarkedet”

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig