Metakognitiv terapi

Hvad er Metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en gennemtestet psykoterapeutisk metode, som har vist overbevisende resultater til behandling af særligt stress, angst, depression og OCD, men også generelt til at mindske bekymringer og grublerier. Når man er fanget i en ond spiral, hvor man dvæler ved negative tanker, handler det oftest om, at man ikke føler, at man kan lade være. Man kan overtænke scenarier, som ikke er sket, eller hænge fast i ting der allerede er sket og have svært ved at lægge det fra sig. Når man ikke føler, at man kan styre sine egne tanker, hvilket vi kalder for ‘tankemylder’, så bliver ens eget hoved et usikkert eller ligefrem et farligt ”sted” at befinde sig i, og den fornemmelse kan give anledning til øget frustration, angst og nedtrykthed.

Mange års forskning indenfor psykologi har vist, at på samme måde som at vores krop er i stand til at hele sig selv, når vi er kommet til skade, kan vores sind også hele sig selv. Dét at vores psyke er selvregulerende betyder, at vi helt naturligt vil være i stand til at overkomme psykisk ubehag uden behov for interventioner gennem eksempelvis medicin eller terapi. De tunge og ængstelige tanker vil naturligt være forbipasserende, medmindre vi stopper op og begynder at bruge timevis på at analysere dem, bekymre os eller gruble over dem. Når vi bruger overdreven tid på de negative tanker og følelser, blander vi os i sindets naturlige helingsproces. Overtænkningen forhindrer de ubehagelige tanker i at forsvinde, og gør det sværere for os at lave plads til det, der giver os værdi, fordi vores sind er opslugt af det negative. 

Her fortæller vores psykolog Eline med sine egne ord hvor metakognitiv terapi er, hos Better Health:

Negative tanker og følelser kan ofte medføre i ondt i maven, hovedpine eller andre fysiske symptomer. Gennem et metakognitivt forløb reducerer man den tid, man bruger på bekymringer og tankemylder, og arbejder med at skifte fokus fra det, der er ubehageligt tilbage til nuet. På den måde kan man opnå øget livskvalitet trods ubehagelige tanker og følelser eller kropslige symptomer, således at man vil blive i stand til, at kunne blive fri af psykiske lidelser. 

Den metakognitive metode er en skånsom og effektiv metode, hvor vi fokuserer på, hvordan du her og nu kan håndtere de problematikker, der opstår i din hverdag uagtet, hvad du har af tidligere oplevelser. Igennem sessionerne vil vi sammen danne os et overblik over din situation og vælge et fælles fokus samt målsætning for forløbet. Du vil stifte bekendtskab med konkrete værktøjer og øvelser, som du kan arbejde med i din dagligdag for at minimere tankemylder og grublerier. 

Forløbet har fokus på: 

  • At identificere dine reaktionsmønstre når du overtænker
  • Give dig mere kontrol over hvordan du håndterer dine tanker/følelser
  • Ændre dit reaktionsmønster ved i højere grad at lade tankerne være
  • Minimere tankemylder og grublerier

 

Hvad vil du få ud af det på længere sigt?

  • En ny måde at forholde dig til dine tanker og følelser på 
  • Kontrol over hvor meget negativitet og ængstelighed skal få lov at fylde
  • Evnen til at kunne vælge at fokusere på det, du har lyst til
  • Hjælp til at kunne holde dig fri af psykiske lidelser fremadrettet

 

Vi kan garantere opstart af et forløb indenfor 10 hverdage og det gælder overalt i landet. Vi tror på, at tid er afgørende for succes og borgere ikke skal vente unødigt på igangsættelse af forløb.

Hvem kan have gavn af et forløb ved metakognitiv terapi forløb?

#Stress, angst, depression og OCD

#Belastningsreaktioner i arbejds- eller privatregi

#Funktionelle lidelser

#PTSD

Hvem udfører et metakognitiv forløb?

Forløbet varetages af en af Better Healths MCTI- certificeret psykolog, som har minimum 5-7 års psykologisk grunduddannelse bag sig samt et stort antal dokumenterede supervisionstimer. Dertil kommer en 2-årig (level 1) eller 3-årig (advanced level) anerkendt og kvalitetssikret certificeringsuddannelse i metakognitiv terapi fra MCT Institute i Manchester og Oxford.

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig