MentorPlus+

Når DU og dine omgivelser har brug for støtte til at opnå og fastholde en bedre tilværelse

 

Vi tilbyder et unikt og skræddersyet forløb kaldet mentorPLUS+. MentorPLUS+ er et individuelt tilrettelagt forløb til både dig, dine pårørende samt arbejdsgiver, fordi det rammer alle når ulykken sker. Forløbet henvender sig til dig, der har været ude for en akut opstået ulykke, er ramt af kroniske smerter eller oplever andre psykosociale udfordringer i livet.

Vores arbejde baserer sig på nogle essentielle og gennemgående nøglebegreber:

 

Forståelse af din situation – anerkendelse – empati – samarbejde – autonomi 

 

Hvad er MentorPLUS+?

Forløbet etableres først og fremmest ved en uforpligtende og indledende samtale ved Better Healths visitationsteam varetaget af autoriseret sundhedsfagligt personale. Her vil vi bl.a. afdække dine primære problematikker og hvorvidt der er tale om fysisk, psykisk og/eller social karakter. Dette er vigtigt for os, således at vi sikrer os, at du bliver tilknyttet en mentor med de rette kompetencer og faglige baggrund. Endvidere vil der blive spurgt ind til barrierer og ressourcer, således at vi bedst muligt kan afklare dine behov og hvis det er relevant, har vi mulighed for at inddrage dine pårørende i processen. Endelig vil visitationssamtalens formål altid være at vurdere, hvorvidt dette er det rette forløb for dig samt muligheden for, om du kan profitere af vores forløb.

Er du fortsat interesseret og vurderer vi, at kunne hjælpe dig, oprettes du hos Better Health og tildeles en mentor. Herefter vil det være op til dig og din mentor at afstemme, hvordan I afholder jeres første konsultation. Konsultationerne kan foregå, hvorend det giver mening for dig – såsom på hospitalet (hvis du fortsat er indlagt), i dit private hjem, ved den klinik din mentor er tilknyttet, eller som et online forløb. 

Det er vigtigt for os at understrege, at forløbet beror sig på et samarbejde mellem dig og din tilknyttede mentor. Med vores mentorPLUS+ koncept, skræddersyer vi en løsning i samråd med dig, og evt. dine pårørende. Vi lægger stor værdi i, at inddrage ressourcer og netværk i den endelige handleplan. Det gør vi fordi, at når ulykken er ude involveres alle der står dig nær, hvorfor det er essentielt, at forløbet sker med dine tætteste pårørende på sidelinjen.

Hvad kan du forvente/hvordan et typisk forløb kan se ud: 

  • 6 måneders fast tilknyttet mentor
  • To fysiske møder pr. måned á 1,5 times varighed
  • 3-parts-møde mellem dig, dine nærmeste pårørende og din mentor
  • 3-parts-møde mellem dig, din arbejdsgiver og din mentor, således at elementer undervejs i forløbet kan overføres til arbejdsregi og der kan bygges bro mellem rehabilitering og arbejdspladsen
  • Fri vejledning over telefon og mail, samt online konsultationer

 

Hvad er dit ønske for fremtiden?

Det er dét, som vi tager udgangspunkt i!

Hvad er målet for succes, for dig? Hvor vil du gerne hen undervejs i forløbet? Hvor vil du gerne slutte, efter endt forløb?

Din indre motivation skal aktiveres og være det gennemgående element, når vi i samarbejde skal fastlægge det individuelle forløb. Det betyder, at vi tager afsæt i dine fremtidsønsker og aktivt inddrager disse på vejen mod det ønskede mål om at etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet uden fysiske eller psykiske begrænsninger.

Vi er ikke et quick-fix og vi har heller ej den ‘hemmelige’ opskrift til en bedre tilværelse uden fysisk eller psykisk mistrivsel. Vores løsninger er ikke standardiserede, fordi vi tror på, at se dig som en individuel borger med egne ønsker, behov og ressourcer og derfra opbygge en helhedsorienteret og håndholdt indsats med dig i centrum. 

Tiden er afgørende 

Tid er af værdifuld kaliber og det er af afgørende betydning hvordan den bruges.
Den lange ventetid mellem svar på undersøgelser, eventuelle operationer, møder på jobcentret og andre udredninger er afgørende for dit rehabiliteringsforløb. Vores fokus vil være på, at anerkende og motivere dig til at opnå en større forståelse af, hvad du kan og hvilke ressourcer du har – og yderligere, hvordan disse kan videreudvikles. 

Når man har været ude for en ulykke, eller er blevet tilknyttet jobcenteret i forbindelse med en sygemelding, er det af afgørende betydning af man får den rette hjælp hurtigst muligt. Går der for længe inden du modtager den rette hjælp, øges risikoen for at man ikke kommer tilbage til det liv som man havde før ulykken eller sygemeldingen. 

Hvad er det I gør anderledes?

Vi er autoriserede fysioterapeuter med klinikerfaring specialiseret indenfor længerevarende smerter og smertehåndtering. Dog vil vi mene, at vores arbejde adskiller sig fra den typiske generalisering af fysioterapi, hvorfor borgeren skal være forberedt på et forløb baseret på både dialog, undervisning og træningsøvelser. Vores forløb differentierer fra traditionel fysioterapi og vi ønsker ikke ‘blot’ at symptombehandle med kort effekt for borgeren.

Hertil kommer, at vi ikke ‘bare’ er fysioterapeuter som faciliterer en ugentlig behandling på briksen med prikken, stikken og trykken. Vores arbejde tager afsæt i en moderne smerteforståelse, hvor både sociale, biologiske og psykologiske elementer vil blive bragt i spil. Vores arbejde manifesterer sig ikke blot i teknisk dygtighed, men også i partnerskab, empati og lydhørhed.
Vi arbejder ud fra det mindset, at hverken smerteproblematik eller diagnose er afgørende for borgerens bedring og ej heller udviklingspotentiale af funktions- eller arbejdsevne. Vi tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte borger og dennes aktuelle ståsted.
Vi tror på, at progression sker gennem anerkendelse, empowerment og autonomi. Vi tror på, at aktiv inddragelse af borgerens værdigrundlag og egne erfaringer kan være med til at skabe et helhedsorienteret forløb hvor både evidensbaseret viden og personlige værdier kan indgå. 

 

Hvordan?

Kontakt din kommune eller dit tilknyttede sundheds- og forsikringsselskab, for at høre om muligheden for at få tilkendt et mentorPLUS+ forløb gennem os. Vi udbyder også forløbet til privatpersoner, så du er selvfølgelig velkommen til at tage direkte kontakt til os.

 

 

 

Vi kan garantere opstart af et forløb indenfor 10 hverdage og det gælder overalt i landet. Vi tror på, at tid er afgørende for succes og borgere ikke skal vente unødigt på igangsættelse af forløb.

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig