Smertehåndteringsforløb

Smertehåndteringsforløb i hele landet

Vi er 65 autoriserede fysioterapeuter med klinikerfaring og speciale indenfor kroniske smerter og smertehåndtering. Alle konsulenter har gennemført vores certificeringskursus, hvorfor vi kan garantere en høj og ensartet kvalitet i vores forløb. 

Her fortæller én af vores sundhedsfaglige konsulenter Lars, med sine egne ord hvad et smertehåndteringsforløb indebærer, hos Better Health:

Vi er specialiseret i længerevarende smerteproblematikker og har haft over 1900 borgere i individuelle forløb. Forløbene foregår på klinikker, jobcentre, i det private hjem samt som online konsultationer – alt afhængigt af, hvad der passer ind hos dig. Vores forløb strækker sig over 8-12 uger, og vi garanterer behandlingsopstart indenfor 10 hverdage.

Vores forløb centrerer sig om den enkelte borger og er baseret på den førende forskning og viden indenfor smertebehandling. Forløbet tager afsæt i den moderne smerteforståelse, og vil derfor berøre faktorer såsom borgerens historik, søvn, stress, social trivsel, arbejds- eller uddannelsesforhold samt tanker og overbevisninger ift. smerter. Forløbet differentierer fra traditionel fysioterapi – vi ønsker nemlig ikke ‘blot’ at symptombehandle med kort effekt for borgeren. Vi er altså ikke ‘bare’ fysioterapeuter som faciliterer en ugentlig behandling på briksen med prikken, stikken og trykken. Som deltager skal du derfor være forberedt på et forløb, som baserer sig ligedelt på dialog, træningsøvelser, adfærdsterapi og undervisning samt bevægelse. 

Det er vigtigt for os at understrege, at vores arbejde ikke blot manifesterer sig i teknisk dygtighed, men også i partnerskab, empati og lydhørhed. Vi tror på, at aktiv inddragelse af borgerens værdigrundlag og egne erfaringer kan være med til at skabe et helhedsorienteret forløb hvor både evidensbaseret viden og personlige værdier kan indgå. 

Vi arbejder ud fra det mindset, at hverken smerteproblematik eller diagnose er afgørende for borgerens bedring og ej heller udviklingspotentiale af funktions- eller arbejdsevne. Vi tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte borger og dennes aktuelle ståsted og tror på, at progression sker gennem anerkendelse, empowerment og autonomi.

 

Vi kan garantere opstart af et forløb indenfor 10 hverdage og det gælder overalt i landet. Vi tror på, at tid er afgørende for succes og borgere ikke skal vente unødigt på igangsættelse af forløb.

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig