Smertehåndteringsforløb

 

Smertehåndteringsforløb i hele landet

Vi er 65 autoriserede fysioterapeuter med klinisk erfaring og specialisering indenfor kroniske smerter og smertehåndtering. Alle konsulenter har gennemført vores certificeringskursus, hvorfor vi kan garantere en høj og ensartet kvalitet i vores forløb. 

Her fortæller én af vores sundhedsfaglige konsulenter med sine egne ord hvad et smertehåndteringsforløb hos Better Health indebærer:

Vi er specialiserede i længerevarende smerteproblematikker og har haft over 1900 borgere i individuelle forløb. Forløbene foregår på klinikker, jobcentre, i det private hjem og i form af onlinekonsultationer. Forløbets sammenstøbning afhænger ganske enkelt af borgerens givne livsomstændigheder. Vores forløb strækker sig over 8-12 uger, og vi garanterer behandlingsopstart indenfor 10 hverdage.

Vores forløb centrerer sig om den enkelte borger og er baseret på den førende forskning og viden indenfor smertebehandling. Forløbet tager afsæt i den moderne smerteforståelse, og vil i den forbindelse berøre smerterelevante aspekter såsom: smertehistorik, søvn, stress, social trivsel, arbejds- eller uddannelsesforhold, samt adfærd, tanker og overbevisninger relateret til smerte. Forløbet differentierer sig fra traditionel fysioterapi, som historisk set har bygget på manuelle teknikker ogalmen træningsterapi. Vi ønsker ikke at tilbyde symptombehandling og anvender derfor ikke behandlingsmetoder med påvist kortvarig eller sågar udeblivende effekt. Vores  fysioterapeutiske tilgang består derfor ikke af en ugentlig behandling på briksen, som vi ved kan understøtte en passiv tilgang til den givne problematik, og som potentielt set fordrer en ikke-opbyggelig afhængighed af behandlerens ydelse. Borgeren skal derfor være forberedt på et forløb, som baserer sig ligeligt fordelt på dialog, tilpassede træningsøvelser, adfærdsterapi, undervisning og fysisk aktivitet – altsammen med udgangspunkt i borgerens specifikke livskontekst. 

Det er vigtigt for os at understrege, at vores arbejde ikke alene udfolder sig i faglig dygtighed, men også i partnerskab, empati og lydhørhed. Vi tror på at aktiv inddragelse af borgerens værdigrundlag og egne erfaringer kan være med til at skabe et helhedsorienteret forløb hvor både evidensbaseret viden og personlige værdier kan indgå på lige fod med hinanden. 

Vi arbejder ud fra det forhold, at vi ved at hverken smerteproblematikkens omfang eller en given diagnose er en afgørende hindring af borgerens potentiale for bedring af funktions- eller arbejdsevne. Vi tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte borger og dennes aktuelle ståsted og tror på, at varig progression sker gennem anerkendelse, empowerment og autonomi.

 

Vi kan garantere opstart af et forløb indenfor 10 hverdage og det gælder overalt i landet. Vi tror på, at tid er afgørende for succes og borgere ikke skal vente unødigt på igangsættelse af forløb.

 

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig