JobHjælp

Hvad er JobHjælp hos Better Health?

I JobHjælp hjælper vi dig tilbage til din ønskede beskæftigelse eller uddannelse. Dette sker gennem et tæt samarbejde, som beror på anerkendelse, forståelse for din situation samt tilpasning til netop dine behov. Vi er jobkonsulenter med en sundheds- og socialfaglig baggrund, der etablerer en meningsgivende praktikplads for dig og sørger for, at du trives i denne. 

Vi inddrager vores sundhed-, socialfaglige- og beskæftigelsesorienterede viden til at afdække, hvilken praktik, der er passende for din nuværende situation og har det fremtidige perspektiv for øje. Praktikken og forløbet foregår i tæt samarbejde med dig. Vi fungerer som bindeled mellem dig, din praktikplads og jobcenter. Vi forbereder dig og støtter dig i din tilbagevenden og tilknytning til arbejdsmarkedet ud fra et individbaseret og helhedsorienteret perspektiv og sørger for at du kun skal koncentrere dig om at være i din praktik. Alt det andet tager vi os af. 

Med vores hjælp vil du få den rette støtte til de bump der kan opstå på vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Her har vi fokus på dine ressourcer og udnyttelsen af disse. Vi fokuserer på de små såvel som de store succeser.

 

Forståelse af din situation – anerkendelse – empati – samarbejde – autonomi

 

Her fortæller Mette med egne ord hvad vores JobHjælp forløb indbærer:

Hvad gør vi anderledes?

Vi er jobkonsulenter, der kan rådgive dig med den en anerkendende, ressourcebaseret og helhedsorienterede tilgang til, hvordan udfordringer og symptomforværring kan håndteres i arbejde, praktik eller uddannelse frem for, at disse bliver en begrænsning i din beskæftigelsessituation. Vi mener ikke, at stoppe i sin nuværende beskæftigelse er løsningen på ens symptomer. Vi er vidende om at al begyndelse er forbundet med udfordringer, hvorfor vi altid løbende følger op for at sikre den individuelle plan og sikre fremgang – hvad end det gælder dit funktionsniveau, arbejdsopgaver eller uoverensstemmelser i samarbejdet. 

Modgang vil være helt forventeligt, når du er i en proces, hvor du udfordrer dig selv i noget, som du ikke er vant til. Her forbereder vi dig på, hvad der kan gøres, når der opstår modstand, og sørger for at have alle faktorer med, når vi tilrettelægger den længerevarende individuelle plan, så vi sikrer at fremgangen fortsætter. Med fokus på ressourcer frem for begrænsninger sørger vi for hele tiden at øge og udvikle ressourcer, som kan være helt essentielt for at trives. 

Vi ved, at beskæftigelse ikke altid er nemt, og det kan være forbundet med en række udfordringer både på- og uden for jobbet. Med vores sundhedsfaglige og socialfaglige ekspertise kan vi rådgive og vejlede dig i, hvordan udfordringerne kan håndteres både hvad angår fysisk og psykisk trivsel. Vi tror på, at det hele hænger sammen.

 

Vi fokuserer på de ting som du kan, fremfor de ting som du ikke kan

 

Hvordan?

Når du bliver henvist til et JobHjælp forløb, vil din tilknyttede jobkonsulent fra Better Health kontakte dig telefonisk. Dette for at stille en række uddybende spørgsmål og fortælle nærmere om forløbet. På denne måde sikrer vi, at forløbet tilrettelægges til dit aktuelle ståsted.

Forløbet er á 12-15 ugers varighed, og du vil have 8-10 personlige møder med din tilknyttede konsulent.

Du kan forvente følgende:

Indledende samtale – Din tilknyttede konsulent kontakter dig og fortæller om forløbet, samt fastsætter mål sammen med dig

Beskæftigelsesforberedelse – I møder hinanden og forventningsafstemmer omkring forløbet. Herefter kan vi begynde at finde en praktik til dig, og forberede dig på denne

Praktikstart – Du kommer i praktik, hvorefter vi løbende lave opfølgninger med dig, for at sikre, at du har de bedste forudsætninger, og trives bedst muligt

Afslutning – Når forløbet er slut, vil vi evaluere på, hvad du har opnået, og øger dine chancer for at få en fastansættelse

 

Vi tager udgangspunkt i borgerens nuværende situation, og ser fremad

 

Hvem?

Din tilknyttede jobkonsulent igennem hele forløbet, kan være alt fra autoriseret fysioterapeut eller sygeplejerske, til socialrådgiver. Din tilknyttede konsulent har kendskab til beskæftigelsesloven og har stor erfaring inden for beskæftigelsesområdet, som indebærer etablering af praktikker, jobsøgning og generel trivsel. Konsulenten indgår i et tværfagligt sundhedsteam, som altid vil give sparring, og dermed bliver dine udfordringer betragtet fra flere forskellige perspektiver.

Uanset hvilken baggrund konsulenten har, vil værdigrundlaget altid være en helhedsorienteret tilgang, baseret på den nyeste evidens.

Hvor?

Forløbet vil foregå på din praktikplads, vores klinik i den pågældende by, online og telefonisk.

 

Vi kan garantere opstart af et forløb indenfor 10 hverdage og det gælder overalt i landet. Vi tror på, at tid er afgørende for succes og borgere ikke skal vente unødigt på igangsættelse af forløb.

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig