JobHjælp

Hvad er JobHjælp hos Better Health?

I JobHjælp hjælper vi dig tilbage til din ønskede beskæftigelse. Dette sker gennem et tæt samarbejde, som beror på anerkendelse, forståelse for din situation og tilpasning til netop dine behov. Vi er jobkonsulenter med en sundhedsfaglig baggrund, der etablerer en meningsgivende praktikplads for dig, og sørger for at du trives i denne.

Vi inddrager vores sundhedsfaglige- og beskæftigelsesorienterede viden til at afdække, hvilken praktik der er passende for din nuværende situation, som foregår i tæt samarbejde med dig. Vi fungerer som bindeled mellem dig, din praktikplads og jobcenter, og forbereder dig på tilknytningen til arbejdsmarkedet. Med vores hjælp vil du få den rette støtte til de udfordringer, der kan opstå i vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Forståelse af din situation – anerkendelse – empati – samarbejde – autonomi

 

Her fortæller Johan med egne ord hvad vores JobHjælp forløb indbærer:

Hvad gør vi anderledes?

Vi er jobkonsulenter, der kan rådgive dig med den rette tilgang til, hvordan udfordringer og symptomforværring skal håndteres i arbejde, praktik eller uddannelse frem for, at du skal begrænses og stoppe helt i din igangværende beskæftigelse. Det ser vi desværre ofte, og det, mener vi ikke, er den rette løsning, da al begyndelse er forbundet med udfordringer. Vi vil løbende følge op, for at sikre fremgang – hvad end det gælder dit funktionsniveau, arbejdsopgaver eller uoverensstemmelser i samarbejdet.

Modgang vil være helt forventeligt, når du er i en proces, hvor du udfordrer dig selv i noget, som du ikke er vant til. Vi forbereder dig på, hvad der kan gøres, når der opstår modstand, og sørger for at dette ikke stopper fremgangen. Vi arbejder med at finde den rette mængde af, hvad du er i stand til, på nuværende tidspunkt, som vi gradvist vil arbejde på at øge.

Vi ved, at beskæftigelse ikke altid er nemt, og det kan være forbundet med en række udfordringer. Med vores sundhedsfaglige ekspertise kan vi rådgive og vejlede dig i, hvordan udfordringerne skal håndteres.

 

Vi fokuserer på de ting som du kan, fremfor de ting som du ikke kan

 

Hvordan?

Når du bliver henvist til et JobHjælp forløb, vil din tilknyttede jobkonsulent fra Better Health kontakte dig telefonisk. Dette for at stille en række uddybende spørgsmål og fortælle nærmere om forløbet. På denne måde sikrer vi, at forløbet tilrettelægges til dit aktuelle ståsted.

Forløbet er á 12-15 ugers varighed, og du vil have 8-10 personlige møder med din tilknyttede konsulent.

Du kan forvente følgende:

Indledende samtale – Din tilknyttede konsulent kontakter dig og fortæller om forløbet, samt fastsætter mål sammen med dig

Beskæftigelsesforberedelse – I møder hinanden og forventningsafstemmer omkring forløbet. Herefter kan vi begynde at finde en praktik til dig, og forberede dig på denne

Praktikstart – Du kommer i praktik, hvorefter vi løbende lave opfølgninger med dig, for at sikre, at du har de bedste forudsætninger, og trives bedst muligt

Afslutning – Når forløbet er slut, vil vi evaluere på, hvad du har opnået, og øger dine chancer for at få en fastansættelse

 

Vi tager udgangspunkt i borgerens nuværende situation, og ser fremad

 

Hvem?

Din tilknyttede jobkonsulent igennem hele forløbet, kan være alt fra autoriseret fysioterapeut eller sygeplejerske, til socialrådgiver. Din tilknyttede konsulent har kendskab til beskæftigelsesloven og har stor erfaring inden for beskæftigelsesområdet, som indebærer etablering af praktikker, jobsøgning og generel trivsel. Konsulenten indgår i et tværfagligt sundhedsteam, som altid vil give sparring, og dermed bliver dine udfordringer betragtet fra flere forskellige perspektiver.

Uanset hvilken baggrund konsulenten har, vil værdigrundlaget altid være en helhedsorienteret tilgang, baseret på den nyeste evidens.

Hvor?

Forløbet vil foregå på din praktikplads, vores klinik i den pågældende by, online og telefonisk.

 

Vi kan garantere opstart af et forløb indenfor 10 hverdage og det gælder overalt i landet. Vi tror på, at tid er afgørende for succes og borgere ikke skal vente unødigt på igangsættelse af forløb.

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig