Bogudgivelse “Vi ses igen på tirsdag”

Bogen som stifterne af Better Health har skrevet er netop udkommet.

Du kan købe den gennem saxo.com ved at følge dette link

Beskrivelsen af “Vi ses igen på tirsdag” skrevet af forfatter og stifter af Better Health Johan Toftegård

Denne bog er skrevet til dig, der har smerter eller risikerer at få det, dig, der udøver smertebehandling og dig, der træffer beslutninger om at tilbyde dem eller henvise andre til sådanne behandlingsmetoder. Og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at provokere dig til at være kritisk, for det er på høje tid, at vi vågner op og stiller spørgsmålstegn ved den måde, smertebehandling foregår på i det etablerede behandlersystem i dag. For, hvad er den egentlige effekt af denne symptombehandling?

På trods af, at vi ofte har hørt udtryk som ‘et holistisk menneskesyn’, må vi sande, at vores samfund er gennemsyret af en tankegang, hvor psyke, fysiologi og det sociale element til stadighed bliver betragtet som adskilte dele af det at være menneske og det at opleve smerter. Alt tyder således på, at vigtigheden af at holde gang i det etablerede behandlersystem vejer langt mere på vægtskålen, end vigtigheden i at holde gang i det hele menneske.

Resultatet af denne måde at opfatte os selv og hinanden på er såvel økonomisk, samfundsmæssigt, socialt og ikke mindst personligt ikke til at komme udenom. Det koster DYRT på bundlinjen for os alle, og det kan vi hverken som samfund eller privatpersoner være tjent med.

Mit mål med denne bog er således at ruske godt op i dig, slå alle de skadelige overbevisninger til jorden, give dig nogle værktøjer og lære dig at være tilpas kritisk over for de etablerede normer, da jeg er overbevist om, at ingen kender dig og din krop bedre, end du selv gør.

Jeg forsøger på ingen måde at spise dig af med en omgang ‘Quick-Fix’, for jeg har langt højere tanker om dig end det.

Det er en nødvendighed at kunne føle smerte, men lad den ikke invalidere dig fysisk, psykisk eller socialt. DU bliver nødt til at tage ANSVAR for dit eget liv og din egen behandling og være KRITISK over for de TILBUD, du siger ‘Ja tak’ til.

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig