Smertediagnose

Covid-19 senfølger

Covid-19 senfølger

I 2019 kom virussen covid-19 frem og i 2020 blev vi alle for alvor kendt med denne sygdom, som skulle vende vores verden op og ned. De fleste har haft det, og de fleste har også oplevet symptomer, i denne forbindelse. Nogle har været væsenligt hårdere ramt end andre, og forskerne kan fortsat ikke give et entydigt svar på hvorfor det forholder sig sådan.

Sygdommen skyldes en infektion i luftvejene, med en type coronavirus kaldet SARS-CoV-2. De hyppigste og letteste symptomer er bl.a., kriller i halsen, næsen der løber, hoste. Nogle vil opleve de mere betydelige symptomer som; feber, vedvarende hoste, vejrtrækningsbesvær og måske nedsat eller mistet lugte- og smagssans.

Virussen kan give alvorlig sygdom, som f.eks. lungebetændelse, der kan kræve indlæggelse, og er i værste tilfælde dødelig. De alvorlige symptomer og dødsfald, forekommer oftest hos den ældre del af befolkningen, der i forvejen har en anden sygdom i forvejen, og dermed et nedsat immunsystem.

Symptomerne og forekomsten kan variere fra den enkelte, og nogle har endda oplevet slet ikke at have symptomer, i forbindelse med en positiv test. De fleste er blevet vaccineret mod virussen, som mindsker risikoen for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis man skulle blive smittet. Heldigvis har langt de fleste et mildt sygdomsforløb, og bliver raske igen inden for kort tid, og uden nogen form for behandling.

Desværre er der også tilfælde af mennesker, som oplever et længere sygdomsforløb efter at være smittet. Det er nu kendt som covid-19 senfølger. Et langvarigt sygdomsforløb betegnes som, når symptomerne varer længere end 4 uger. Hvis man har haft symptomer længere end 12 uger, betegnes det som covid-19 senfølger. Omkring 10 procent af de smittede med covid-19 udvikler senfølger.
Listen af rapporterede symptomer, i forbindelse med covid-19 senfølger er lang, men den mest markante senfølge er udtalt træthed. Dertil kommer der; åndenød, muskelsmerter, hovedpine, hoste og kognitive udfordringer som hukommelses- og koncentrationsbesvær. Nogle vil også opleve depressive symptomer.

Covid-19 senfølger kan forekomme hos alle personer. Det ses hos alle aldersgrupper, personer uden tidligere sygdom, personer uden og med kroniske sygdomme. Desuden både hos personer, der har haft et mildt og alvorligt sygdomsforløb. Der ses dog en proportional sammenhæng, mellem senfølger og sværhedsgraden af sygdomsforløbet. Personer med sværere sygdomsforløb, er i større risiko for flere og længere tids senfølger. Kvinder er stærkt overrepræsenteret i statistikken af udviklingen af senfølger.
Hver fjerde, som udvikler senfølger, er registreret med en komorbiditet, som vil sige at en anden sygdom eller lidelse også er til stede hos denne person.

Patienterne med senfølger bliver opdelt i tre undergrupper:

  • Den første gruppe, er ikke påvirket i dagligdagens funktioner, og vil ikke nødvendigvis henvende sig hos egen læge og har typisk symptomer som, hoste, vejrtrækningsproblemer eller nedsat lugte- og smagssans.
  • Den anden gruppe, er påvirket i dagligdags funktioner og arbejdslivet i nogen grad, og kan være ramt af kognitive udfordringer. Nogle i denne gruppe vil blive henvist til senfølgeklinikkerne.
  • Den tredje gruppe, har svære symptomer og er påvirket i hverdagen i høj grad. Personer i denne gruppe, vil blive henvist til senfølgeklinikkerne.

 

På nuværende tidspunkt, findes der desværre ikke nogen effektiv kur mod covid-19 senfølger.
Når du henvender dig hos din praktiserende læge, vil der blive foretaget en nærmere udredning, som blandt andet består af, at vurdere sammenhængen mellem symptomerne og covid-19 sygdomsforløbet. Derefter vil det blive vurderet, om du vil profitere af yderligere udredning hos specialelæge eller en specifik sygehusafdelingen. Det kunne også være ved mistanke om alvorlig sygdom. Dernæst skal der tages stilling til, om du skal henvises til en senfølgeklinik.
Lægen kan henvise dig til rehabiliteringstilbud ved behov, der kan betragtes som genoptræning, med henblik på at energiforvalte, fysisk træning og vejledning i mulige gavnlige strategier.

Vi ved endnu ikke meget om covid-19 senfølger og symptomer, da covid-19 stadig er en relativ ny sygdom. Dog er langvarige symptomer og senfølger, ikke et nyt fænomen, da der også er blevet beskrevet tilsvarende symptomer efter andre virus, som SARS og MERS. Det vi ved på nuværende tidspunkt, og som er positivt at tage med herfra, er, at for langt de fleste mennesker, så aftager symptomerne langsomt, for til sidst at forsvinde helt.
Senfølgerne og symptomerne i sig selv, kræver ikke en sundhedsfaglig indsats, men det er alligevel noget, som bør laves en individuel vurdering af.
Hovedparten forventes at komme sig ved egen indsats og med tiden. En besked, som kan være svær at acceptere, når man er syg og det går langsomt.
Vores anbefaling lyder, at man forsøger at vende tilbage til sin hverdag gradvist, men hurtigst muligt. Det tyder på at jo længere man isolerer sig og afholder sig fra hvad man plejede, desto mindre chance er der for, at man kan vende tilbage til sin hverdag.

Som tidligere nævnt, så er sygdommen relativt ny, hvilket vil sige at vi ikke ved så meget om senfølgerne, men det betyder også at potentialet for ny forskning vinder frem, er stort. Med andre ord, så er vi nok meget klogere på covid-19 senfølger inden for en kort årrække. 

 

Hos Better Health arbejder vi altid udfra en patientcentreret tilgang, hvilket vil sige patienten er i fokus og denne bliver taget i hånden hele vejen i mål.
Patienten skal lære at køre denne nye bil, hvor vi sidder ved siden af og viser hvordan den virker og hvilken vej den skal køre.
Vi giver tryghedsskabende budskaber, som f.eks. at det er ikke farligt at bevæge dig, smerten er ikke farlig, du kan godt opnå bedring mm. 

Derudover giver vi håb om fremtiden, frem for at fjerne det. Vi forsøger at normalisere en tilstand, for at man kan føle sig normal og som en del af fællesskabet igen, som vi ved er vigtigt for at opnå bedring.

Kan du genkende ovenstående, eller har du forsøgt dig med andre former for behandling uden effekt, så tilbyder vi individuelle smertehåndteringsforløb i hele landet samt som onlineforløb. Kontakt os på telefon: 71 74 17 21 eller mail info@betterhealth.dk

 

Hvad du kan tage med dig fra denne artikel:

  • Du kan søge egen læge, hvis du ønsker udredt for senfølger.
  • Størstedelen med covid-19 senfølger, vil blive rask igen uden sundhedsfaglig indsats.
  • Vend gradvist men hurtigt tilbage til du lavede før du blev ramt
  • De fleste senfølger går væk med tiden. 
  • Man ved ikke meget på nuværende tidspunkt da sygdommen stadig er ny og derfor er der håb for bedre behandlingsmuligheder i den nærmeste fremtid

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig