Hvad er det egentligt I gør?

Skrevet af Johan Toftegård, Stifter af Better Health

Ja, hvad er det egentligt vi gør?  ?

Dette spørgsmål får jeg og mine medarbejdere ret så ofte, når vi afholder oplæg samt giver personlige forløb til både menig borger og uddanner sundhedsprofessionelle landet over. Og lad mig tage alle i forsvar til en start, fordi det kan være ret så svært at forklare. Og dermed har jeg fuldt ud forståelse for, at det også kan være ret så svært at forstå!

??Men lad mig nu engang forsøge alligevel❗️

Smerter er komplekse at forstå og dermed ligeså at forklare. Det er desværre sådan, at det er en fortsat udbredt og gammel misforståelse, der stadig er herskende herhjemme, ja – faktisk i hele verden. Dette forstået igennem et umiddelbart rationelt forståelse af et 1-1 forhold. Dette bliver forsøgt forklaret med, at ens smerter er lig en skade – og lige modsat, ingen skade at syne og dermed ingen smerter. Og jo større synlig skade desto større oplevede smerte ❗️

Men, nej – sådan fungerer det ikke…  ?

“Smerter er en ubehagelig bevidst oplevelse produceret af hjernen når summen af al tilgængelig information tyder på at du har behov for at beskytte en specifik del af din krop.”

Citat taget af: Prof. Lorimer Moseley 

Smerter, er for langt de fleste, når de kan betegnes som kroniske (vi ynder at bruge betegnelse længerevarende) fra 6 måneder af, i langt højere grad tale om, at nervesystemet i et givent område, er blevet øget sensibiliseret. 

Så for os i Better Health handler det om: 

“At skabe tryghed i det uvisse”

??Når det er gjort, gennem en grundig fysioterapeutisk undersøgelse, hvor vi sikrer, at der intet alvorligt fysiologisk er galt. Fordi, ofte er det vores erfaring, at mange smerteramte tænker katastrofetanker, om de værste ting, der kunne være galt. 

??Når del 1 er sikret, og forklaret gennem anerkendelse, forståelse og accept at situationen, kan vi gå til den del, vi kalder “ at lægge et puslespil” i samarbejde med borgeren. Igennem dette puslespil, tager borgeren os igennem sin historie med smertens opståen, og der vil der igennem være nogle udslag som vi bemærker, fx uheld/ulykker, familiemæssige opbrud, arbejdsmæssige udfordringer, der ofte forårsager en naturlig forklarlig negativ påvirkninger af ens: søvn, tankemylder, stress, social isolation mv.  

Den førende forskning indenfor smerter, tilsiger at de psykosociale faktorer som værende afgørende ift. fastholdelse af kroniske smerter. Og det er dem, man skal forsøge afhjulpet.

“Se det som et puslespil, vi i samarbejde lægger, og igennem hver brik, tegner der ser et ny fortælling eller et begyndende billedet på, hvad der kunne være en årsag/årsager til de vedblivende smerter” 

Derfor, kan det være svært for os, at have en one-size-fits all model og et nøje struktureret go-to strategi. Det er hver “brik” i pulsespillet, der lægges i samarbejdet, der vil fortælle, hvilken ny brik, der skal lægges eller omlægges, for så til syvende og sidst at nå i mål, og komme med et eller flere bud på, hvorfor denne borgers smerter er vedblivende. 

Når brikkerne er identificeret og lagt, er det vores erfaring, at det med at tage borgerne med, som den vigtigste part, og vi sammen kan komme på sporet og lægge strategier med afprøvning af værktøjer, er det her vi ofte ser magien ske, og meninger om årsagssammenhæng falder på plads, og en ny forståelse for smerte opstår ♥️

Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig