Case - Rambøll

Efteruddannelse af Rambøll’s arbejdsmiljørepræsentanter i organisatorisk smerteforebyggelse gav bonus

Igennem et år underviste Better Health arbejdsmiljørepræsentanter fra Rambøll i, hvordan de skaber sundhedsinitiativer, der favner alle medarbejdere.

Udfordring

Rambøll havde gennem en lang årrække uden held forsøgt sig med en række forskellige sundhedstilbud for at fremme medarbejdernes sundhed. Men modsat hensigten var det primært organisationens i forvejen “sunde” medarbejdere, som benyttede sig af tilbuddene. Det ønskede de at lave om på, og de indledte derfor et samarbejde med Better Health.

Sådan gjorde vi

I samarbejde med Rambøll udviklede vi et skræddersyet undervisningskoncept målrettet organisationens 16 arbejdsmiljørepræsentanter. Konceptet bestod af 6 kursusdage fordelt over en periode på 12 måneder. På kurset blev arbejdsmiljørepræsentanterne oplært i de grundlæggende principper i organisatorisk sundhedsfremme:

  • Hvorfor sunde medarbejdere er en god investering for virksomheden

  • Moderne smertevidenskab og den bio-psyko-sociale smertemodel

  • Sammenhængen mellem fysisk og psykisk sundhed

  • Den “svære”, men nødvendige medarbejdersamtale om sundhed og smerte

  • Identifikation af sårbare medarbejdere

  • Udvikling af medarbejder-centrerede sundhedsinitiativer, der giver varige forandringer

Det opnåede vi

Undervisningen blev efterfølgende evalueret med en spørgeskemaundersøgelse, hvor de deltagende medarbejdere scorede deres tilfredshed med forløbet på en skala fra 0-10.

Forløbet var præget af stort engagement og interesse, hvilket også afspejler sig i en samlet tilfredshedsscore på 8,8.

Efter dette kursus, kan jeg ikke lade vær med at smile lidt - alt det jeg har gjort som arbejdsmiljørepræsentant de sidste 15 år forstår jeg nu hvorfor har fejlet. Vi har slet ikke forstået at tænke bredt nok, og jeg glæder mig til at komme ud og bruge de værktøjer jeg nu har lært

Kunde: Rambøll
Tidsperiode: 2016-2017
Ydelser: Undervisning i organisatorisk smerteforebyggelse og sundhedsfremme
Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter

Kontakt Better Health i dag, og hør om, hvordan vi kan klæde jeres HR- eller arbejdsmiljøansvarlige på til organisatorisk smerteforebyggelse.